Tại Fuse, thu nhập thụ động không còn là một ý tưởng. Bạn có thể dễ dàng kiếm được nhiều khoản thu nhập thụ động bằng cách trở thành trưởng nhóm bao gồm các cố vấn bảo hiểm.

Tại sao nên trở thành trưởng nhóm bảo hiểm

Để giúp bạn đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn, Fuse cung cấp cho bạn một cách để có được thu nhập thụ động. Thông qua thu nhập thụ động, bạn cũng có thể gia tăng thu nhập trong cuộc sống của mình, có cơ hội nghỉ hưu sớm hoặc bảo vệ tài chính của mình khỏi mọi rủi ro.